Fange i et besat Danmark

Beretninger fra Modstandskampen, 2. del


I stigende omfang blev danske fanger i efteråret 1943 deporteret til koncentrationslejre i Tyskland. I et forsøg på at forhindre dette, fremførte udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, i januar 1944 under forhandlinger med den tyske Rigsbefuldmægtigede, dr. Werner Best, tanken om at etablere en særlig lejr i Danmark anlagt i Frøslev Plantage.


Af Chr. Algreen-Petersen, født 1923. Efter studentereksamen tog han adgangseksamen til Hærens Officersskole og blev herefter indkaldt til 20. bataljons 3. kompagni hjemmehørende i Viborg. På
tysk forlangende var regimentet blevet forflyttet til Nyborg, hvor kompagniet var indkvarteret på
byens vandrerhjem.
Det bliver optakten til Chr. Algreen-Petersens engagement i modstandskampen, der varede til Befrielsen.

Under en flygtningeaktion i København bliver Chr. Algreen-Petersen skudt, men redder sig ned i et kælderlokale. Kort efter bliver han hentet af en ambulance og kørt på hospitalet, uden at Gestapo får fat i ham. Her bliver han opereret. Senere bliver han overført til Øresundshospitalet, men Gestapo leder fortsat efter ham.
En måned efter bliver han udskrevet og sendt til Jylland på rekreation. Her bliver han for en kort periode involveret i våbennedkastninger, inden han vender tilbage til København for at
genoptage sit illegale arbejde i Toms gruppe med flygtningetransporter over Øresund.
Men tiden er blevet langt farligere end tidligere. Stikkere florerer som aldrig før, man kan aldrig føle sig sikker, og ustandselig bliver nogle af kammeraterne arresteret. Og det var da også en stikkers virksomhed, der i juli 1944 førte til razziaen mod centralen på Forchhammersvej, hvor Christian som den eneste overlevende arresteres og i såret tilstand føres til det tyske feltlazaret.
Vi følger forhørene på Shellhuset samt hans oplevelser under opholdet i Vestre Fængsel og senere i Frøslevlejren indtil kapitulationen den 4. maj 1945.


Fange i et besat Danmark


Pris: 149 kr.