For Danmarks Ære

Af Jakob Sørensen, født 1973, ph.d., museumsinspektør på Frihedsmuseet. Har redigeret og bidraget til flere antologier og er medforfatter til Påskekrisen 1948 (2000), Danmark besat (2005) og forfatter til Operation Overlord (2004).

Under Anden Verdenskrig deltog hen ved tusind danske statsborgere som frivillige i de allierede styrker i kampen for Danmarks frihed og ære – de fleste i britisk tjeneste. I London forsøgte danskerne at organisere sig i håbet om at kunne rekruttere til en særlig dansk militærenhed under britisk flag. Blandt danskerne uden for det besatte hjemland var der et udtalt ønske om at vise, at man støttede den allierede sag og gerne støttede op om kampen – også den militære. I For Danmarks ære fortælles de danske frivilliges historie for første gang.​

For Danmarks Ære

Pris: 299 kr.