Kommunist-Sabotør-Politimand- Folketingsmand

Af Herluf Rasmussen, født i København den 6. juli 1920, døde 17. juli 2013.

Som ung blev han meget tidlig politisk interesseret, og pga. Den spanske borgerkrig besluttede Herluf Rasmussen at melde sig ind i DKP (Danmarks Kommunistiske Parti), Han var uddannet speditør og toldklarerer, og under Besættelsen optaget som CB’er i Civilforsvaret, senere blev han i 1943 reservepolitibetjent. Han blev medlem af BOPA i 1944, hvor han blev gruppeleder.

Han rekrutterede et politikompagni med 120 medlemmer og var i juni 1944 spidsen for sabotagerne mod fabrikkerne Nordwerkog Ambi, som leverede udstyr til værnemagten. Han stod også for likvideringer af stikkere.

Herluf Rasmussen var også med i et af Besættelsens blodigste opgør, da hans gruppe den 6. april1945på Gammel Køge Landevejskød og dræbte en gruppe HIPO-folk. Et medlem af Herluf Rasmussens egen gruppe omkom i samme ildkamp.

Efter krigen genoptog han sit job som politibetjent, som han havde til 1977, og sit virke i DKP.

Da Aksel Larsen brød med DKP og dannede Socialistisk Folkeparti (SF) i Hvidovre i 1959, var Herluf Rasmussen medstifter af partiet og blev i 1960 folketingsmand for SF. Han sad i Folketinget for SF indtil 1964.

Senere gik han over til Socialdemokratietog siden Centrum-Demokraterne, som han i 1989kortvarigt blev folketingsmedlem for (suppleant for Mimi Jakobsen). Senere virkede han som bilforhandler, ejer af erhvervsejendomme i Hvidovreog senest som importør af alpaca-uld, som han solgte i Alpacahuset i København.​

Kommunist-Sabotør-Politimand-Folketingsmand

Pris: 249 kr.​