Håndlangerne​

Henrik Lundtofte, historiker og arkivleder ved Historisk Samling i Esbjerg. Han har tidligere i 2003 skrevet bogen: Gestapo. Tysk politi og terror i Danmark 1940-45 samt artikler i antologier, tidsskrifter og leksika om modstandsbekæmpelse og opinion under Besættelsen.

Ideen om bogen om Hipo Korpset har simret i en del år. Lysten tøjledes dog noget af Hipo og tysk politis sørgeligt effektive destruktion af arkiver og kartoteker i maj 1945. Men den situation kan samtidig virke ansporende og udfordrende på en historiker. Ikke mindst når emner er omgærdet af så mange forestillinger og er så symbolladet som Hipo. Disse tilbagevendende overvejelser blev afsluttet, da forlagsredaktøren henvendte sig med et forslag om en bog om Hipo – det puffede projektet i gang, hvad forfatteren takker for.

Arbejdet tog fart i 2010 via støtte fra Augustinus Fonden, som derfor får min bedste tak Senere måtte projektet i længere perioder ligge stille, især fordi min arbejdsplads, Historisk Samling, indgik i en (lykkelig) fusion med Sydvestjyske Museer.

Bogen kaster først lys over Schalburgkorpset og Efterretningstjenestens rodnet, formål og vækstbetingelser. For at forstå ET og herunder Hipos aktiviteter i 1944-45 er det nemlig afgørende at få greb om baggrunden æ- et Danmark, hvor der tillige var skabt dybe politiske og sociale modsætninger mellem nazisterne og den øvrige befolkning. Det er tilsvarende centralt at forstå den umiddelbare anledning til Panckes oprettelse af et hjælpepoliti, nemlig den tyske aktion mod det danske politi den 19. september 1944. Det skulle få afgørende betydning for ET/Hipos etablering, arbejde og forhold til befolkningen, at korpset blev født af denne for besættelsesmagtens fuldkomne fejlslagne aktion.​

Håndlangerne

Pris: 299 kr.​