Den 29. August 1943

Af Lars Bjørneboe

Den 29. August er et hæfte, som beskriver vendepunktet for den tyske hær med nederlaget ved Stalingrad den 3. februar 1943 og det tyske tilbagetog i Nordafrika med fordrivelse fra Tunesien den 13. maj 1943.
I samme periode øgedes sabotagen i Danmark og den danske samarbejdspolitik fik det vanskeligere.
Englændernes støtte til den danske modstandskamp førte til et hårdere tysk pres med flere henrettelser. Den 28. august 1943 stillede tyskerne krav om indførelse af standretter og dødsstraf
for sabotage.

Kongens og regeringens svar var en klar afvisning.

Den tyske general von Hanneken erklærede undtagelsestilstand og al magt overgik til tysk militær.
Kl. 4 om morgenen den 29. august overfaldt tyske tropper de danske kaserner. De tog al udrustning
og internerede soldaterne, idet Marinen dog nåede at sænke en del af flådens skibe.
Al kommunikation var blokeret, mange vigtige, civile personer blev interneret og kommunisterne, der tidligere var blevet interneret bl.a. i Horserødlejren, blev deporteret.
Den tyske Rigsbefuldmægtigede, Dr. Werner Best, ønskede uden held en ny regering dannet.

Den fortsatte administration af Danmark blev overtaget af departementscheferne.

Modstandskampen førte til oprettelsen af Frihedsraadet, som udgjorde den politiske ledelse.
Det næste tyske tiltag var i ly af undtagelsestilstanden at arrestere de danske jøder, hvoraf 7000 blev hjulpet til Sverige og kun knap 500 taget af tyskerne.

Hæftet fortæller den dramatiske historie.

Pris: 2 kr.