Hvidsten Gruppen​

Medlem af Hvidsten Gruppen, Jens Stenz, fortæller i sine erindringer

om gruppens våbenmodtagelser og senere arrestation, fængsling og

henrettelse samt om sit eget ophold i det tyske fængsel Dreibergen.

Af Niels Gyrsting, født 1958, specialkonsulent i SKAT, og siden 2006 formand for

Frihedsmuseets Venner. I 1982 mødte Niels Gyrsting for første gang bogens hovedperson,

Jens Stenz, på deres fælles arbejdsplads i SKAT, dengang det hed Toldvæsenet. I 2007

blev begge enige om, at Jens’ historie skulle skrives, og mange samtaler er siden optaget

på bånd og sammenskrevet til denne bog.

Hvidsten Gruppen deltog i perioden marts 1943 til august 1943 i våbenmodtagelse og modtagelse af faldskærmsfolk, der blev droppet fra allierede bombefly. Den var således med til de tidligste modtagelser i Danmark.

Kontakten til England blev skabt af godsejer Flemming Junker og faldskærmsmanden Ole Geisler. Nedkastningerne foregik på Allestrupgaards marker ikke langt fra kroen. Her var der en mose, som var velegnet til at skjule containerne i, når de var tømt. I begyndelsen af marts 1944 blev de fleste af gruppens medlemmer arresteret af tyskerne. De var blevet røbet af en faldskærmsmand fra England, der i december 1943 var taget af tyskerne hemmelige politi, Gestapo.

Otte af Hvidsten Gruppens medlemmer blev af den tyske krigsret dømt til døden den 26. juni og henrettet ved skydning i Ryvangen den 29. juni 1944. Tre medlemmer blev idømt livsvarigt tugthus, og tre fik kortere straffe.

Hvidsten Gruppen

Pris: 149 kr.​