Mit liv

Hans Larsen blev født i Helsingør i 1923. I 1943 blev han som ung smedesvend taget af tyskerne under forsøg på jernbanesabotage og idømt 4 års tugthus. Hans nåede at tilbringe 20 måneder i fængsel, tugthus og KZ-lejre. I april 1945 flygtede han og nåede op gennem det krigshærgede Tyskland til den danske grænse kort før Befrielsen.

Hans Larsen har ikke skrevet sine erindringer med henblik på udgivelse. Det er en proces, der har stået på i over 20 år, og som tog sin begyndelse med beretningen om hans tid i tysk fangenskab. Siden har han skrevet om barndommen og tiden efter Befrielsen. Det er blevet til et helstøbt tidsbillede om en ung mand, som følte sig forpligtet til at gøre en indsats imod den tyske besættelse af Danmark. Men det er samtidig en beretning om de grusomheder, som unge danske mænd blev udsat for i tysk fangenskab, hvad enten det var i tugthuse eller koncentrationslejre.

Forfatteren beretter desuden om sit liv efter Befrielsen, og om de mange skavanker, hans fangenskab i Tyskland førte med sig, og hvilken indflydelse det fik senere i livet, og som i sidste ende førte til hans død i 2008. Det er Hans Larsens familie, som efter hans død har ønsket at udgive hans beretning.​

Mit liv

Pris: 225 kr.​