Faren fra luften

​Tekst: Bjørn Schreiber Pedersen. 

Redaktion: Karl-Johann Hemmersam og Henrik Lundbak.
Layout: Hans Peter Boisen / Skoletjenesten.
Illustrationer: Frihedsmuseets fotoarkiv.
Tryk: Kailow Graphic.

Udgivet af: Frihedsmuseet, Nationalmuseet og Skoletjenesten 2003

Hæftet indeholder beretninger om 2. Verdenskrig i Europa med skræmmende billeder bl.a. fra Tyskland. Men hovedparten af hæftets indhold drejer sig om danske forhold under Besættelsen, om hvorledes mørklægningen influerede på danskernes dagligdag og om de mange bunkers og beskyttelsesrum, der blev oprettet overalt i landet.

Der er desuden beskrivelser af nogle af de værste bombninger, der ramte Danmark med billeder, der viser omfattende ødelæggelser. Et helt afsnit er helliget bombningen af Bornholm.
Bagest i hæftet er der gengivet et af de populære spil man benyttede, når man var tvunget til at opholde sig i beskyttelsesrum under luftalarmerne.

Faren fra luften

Pris: 20 kr.