Min rejse tilbage

Af Jytte Bornstein, født i København i 1936. Hun blev student i 1955 og uddannet laborant.

I 1980 blev hun desuden lærer.

Jytte Bornstein fortæller:

Efter krigen talte jeg ikke meget om det, jeg havde set og oplevet, men det var altid

nærværende. I mit voksenliv har jeg gennemgået adskillige operationer, og på grund af

effekten af narkosen, som skrællede mit psykiske forsvar væk, måtte jeg efter hver

eneste operation gennemleve tilfangetagelsen ved den store jøderazzia i oktober 1943

og det efterfølgende KZ-ophold.

Som en gave fra Himlen blev det efter en operation i 1989 pludselig muligt for

mig at tegne situationer af det, som altid har været en smertefyldt del af mit liv. Og så

forstod jeg, at det nu blev krævet af mig, at jeg talte om det, der var sket.

Jeg skulle vidne om det, der var overgået mig, som mit bidrag til, at det ikke skal kunne

hævdes, at der aldrig havde været en systematisk udryddelse af jøder og andre minoriteter,

og at der aldrig har eksisteret KZ-lejre.

Det var således billedsproget, der blev mit første sprog om den del af mit liv. Først

langt senere og efter svære processer, hvor jeg skulle overskride én gang fastsatte grænser

inden i mig, kom ordene til hvert enkelt billede som uddybelse af, hvad det viste.

Billederne med teksterne blev første gang udgivet i 1994. I denne udgave er der

medtaget en dagbog, som jeg skrev i 1945, samt fotos, der underbygger fortællingen.

Jytte Bornstein

Min rejse tilbage

Pris: 199 kr.​

Læs Bent Blüdnikow's rosende anmeldelse af bogen

fra Berlingske Tidende den 26. januar 2014:

http://www.b.dk/boeger/i-nazisternes-vold​