​Med fup og faldskærm

- Roland Olsens krigsdagbog​

Af Hans Elfelt Bonnesen. Født i 1932 som søn af hoffotograf Peter Elfelt, uddannet som fotograf i København og Stockholm, studieophold i USA og teknisk rådgiver for Nordisk Films Teknik.

Denne bog adskiller sig fra andre, der handler om 2. Verdenskrig og besættelsen af Danmark, idet den er baseret på en dagbog, som kom til at koste dens forfatter mange sorger og oprivende hændelser, da endelig freden var brudt ud den 4. maj 1945 om aftenen.

Hundredvis af personlige beretninger er nedfældet på papir efter krigen og er udkommet som bøger, men ingen har som kriminalkommissær Roland Olsen med indædt stædighed redigeret sine omhyggeligt skjulte dagbogsnotater, for til slut at stå frem med en maskinskrevet, kronologiske beretning.

Årsagen til denne bogs tilblivelse hviler på følgende punkter:

For det første ligger der en skillelinje ved året 1975, hvor den britiske Official Service Act vedrørende 2. Verdenskrig endelig udløb. Denne regel havde ellers medført, at ingen dansk forlægger ville risikere at blive retsforfulgt, hvis forlagets bøger beskrev ting, der set fra de allierede side måtte betragtes som hemmelige. Det betyder, at alle bøger udkommet før 15. august 1975 har måttet udelade krigsvigtige ting om lokaliteter, personer, mængder, metoder, specifikationer osv. Så sent som den 10. oktober 2006 er de seneste hemmeligheder blevet afsløret.

For det andet er der et gammelt ordsprog, der siger, at ’Tiden læger alle sår’. Ser man her bort fra Holocaust-beretninger, er der opstået en mere ligevægtig, rationel beskrivelse og interesser for begge lejre i den verdensomspændende konflikt, som 2. Verdenskrig var. Selv østfrontkæmpere og sygeplejersker ved tyske militære lazaretter har fået chancen for at lette hjertet eller samvittigheden.

For det tredje synes der at være begivenheder, der er gået totalt i glemmebogen, og der findes personer, som endskønt de har udøvet enestående bedrifter, og som har haft indflydelse på danske historie, ikke har fået et værdigt eftermæle.

Denne bog handler om en af disse personer, nemlig kriminalkommissær Roland Olsen, der dels med egne ord beskriver, hvad han gjorde og hvorfor, dels beskæftiger sig med det skisma, der opstod, da man efter krigen skulle rense ud fra top og bund, som det så smukt hed.

Med fup og faldskærm

- Roland Olsens krigsdagbog

Pris: 249 kr