Rejsende i sabotage​

Den jyske Rejsegruppe 1940-45

Af Peter Birkelund, født 1952, cand. mag. i historie og humanistisk datamatik fra Københavns Universitet 1988. Ansat på Frihedsmuseet i flere perioder i tiden fra 1983 til 1998, og fra 1998 arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet.

Peter Birkelund har skrevet bøger og artikler vedrørende Besættelsen, bl.a. ph.d.-afhandlingen ”De loyale oprørere” fra 2000 og 2-binds værket ”Holger Danske” fra 2008.

Undervejs i afdækningen af Holger Danskes aktioner kom han på sporet af en Rejsegruppe, som en efterkrigskonstruktion fejlagtigt har kædet sammen med Holger Danske. Årsagen hertil var, at Rejsegruppens overordnede leder, Jens Lillelund, tidligere havde været med i Holger Danske. Peter Birkelund undlod derfor at medtage en beskrivelse af Rejsegruppen i 2-binds værket om Holger Danske og har sammen med Frihedsmuseets Venners Forlag udgivet "Rejsende i sabotage" om den jyske Rejsegruppes aktioner i 1944-45.

Tyskerne havde under Besættelsen optrævlet sabotagegrupper i flere af de jyske byer. En sabotør blev nemt afsløret og genkendt, hvis han blev boende i byen, hvor han udøvede sin sabotørvirksomhed.

Englænderne ønskede mere sabotage, dels for at hindre den danske industris hjælp til den tyske krigsmagt, og dels fordi de ønskede mere sabotage, der kunne binde flere tyske tropper i Danmark. Der opstod derfor den idé, at man ville oprette en gruppe, der kunne rejse rundt i Jylland og udføre fabrikssabotage.

Til dette formål sendte englænderne i august 1944 den erfarne organisator og sabotør, Jens Lillelund, til Aarhus. Han samlede her en gruppe, der i de følgende måneder udførte flere sabotager i Midtjylland.

Peter Birkelund skriver her levende om Rejsegruppen og deres aktioner, og for første gang får vi nu gruppens samlede historie.

Lektørudtalelse om årsskrift 2010:

Lektørudtalelese af Jytte Kjær Schou, Dansk Bibliotek Central:

Peter Birkelund giver en detaljeret, men ikke svært tilgængelig beskrivelse af Den jyske Rejsegruppe, der blev dannet for at sætte gang i fabrikssabotagen i hele Jylland, men i praksis kom til at operere i Midtjylland.

Ud over litteratur bygger bogen på et omfattende materiale i form af rapporter, breve, telegrammer og de involveredes egne beretninger.

Forfatteren gør op med den antagelse, at Rejsegruppen hørte under Holger Danske, og hans bog er den første samlende beskrivelse af Rejsegruppen. Bogen bringer nyt stof om Den jyske Rejsegruppe, der var meget aktiv i slutningen af Besættelsen.​

Rejsende i sabotage

Pris: 149 kr.

Boganmeldelse Berlingske v/ Bent Blüdnikow

3. marts 2011. 4 af 6 stjerner

Læs boganmeldelse her​