Den danske panservogn V3

Af Jørgen H. Barfod, født 1918, under Besættelsen medlem af Dansk Samling og fra
november 1943 medlem af sabotageorganisationen Holger Danske.
Museumsleder på Frihedsmuseet 1971-87.

Foran Frihedsmuseet står som et vartegn for museet en slags panservogn, der har sin specielle historie.
Hitler nåede at sende både V1 og V2 bomber mod England i krigens sidste år, men V3 blev fremstillet i Danmark af danske modstandsfolk.
Da Hitler havde begået selvmord i sin bunker i Berlin, og da også Berlin var faldet, var ingen mere i tvivl om, at det kun drejede sig om et antal dage, før det nazistiske Tyskland brød sammen. Det store spørgsmål var imidlertid, hvad der ville ske i forbindelse med Det Tredje Riges endeligt. De skræmmende spor fra de retirerende tyske tropper overalt i Europa, når de anvendte den såkaldte brændte jords taktik, fik mange til at frygte for disse dage.
De tyske skryderier om, at hvis verden ikke ville modtage nazismens velsignelser, skulle hele verden til gengæld følge Tyskland i undergangen, varslede ilde for slutningen. Tilmed cirkulerede rygter om en nazistisk varulvebevægelse, der ville gøre livet surt for de allierede sejrherrer.
En af modstandshærens grupper i Frederiksværk havde forberedt sig på kamp med disse varulvebander, og de havde fået fat i en gammel 2-tons lastvogn af mærket Ford A 1930, som blev forsynet med panserplader. Synet af V3-panservognen må have været skrækindjagende, for da gruppen omringede det sommerhus, hvor en af vårulvegrupperne, Lorentzen-banden, havde forskanset sig, overgav de sig.

Hæftet fortæller hele historien og viser billeder fra aktionen.

Den danske Panservogn V3

Pris: 35 kr.​