Helle, Ib og ”1944”-gruppen

Af Lone Monies og Niels Gyrsting

Helle og Ib var begge tidligt engageret i modstandskampen, og i starten af 1943 fandt de hinanden i organisationen: Studenternes Efterretningstjeneste (SE). Det kom til et brud med SE. I efteråret 1943 opstod tanken hos Helle, Ib
​og nogle kammerater om, at de ville starte deres egen gruppe, der dels skulle udføre sabotage og dels udgive et
​illegalt blad. De oprettede gruppen ”1944”. Man var dengang overbevist om, at tyskerne ville lide nederlag i 1944.

Første nummer af ”1944”-bladet udkom 1. januar 1944, og det fortsatte med at udkommer frem til Befrielsen.

Gruppen arbejdede sammen med flere kendte modstandsfolk, bl.a. Flammen og Citronen. Gruppen trykte også illegale
​bøger og løbesedler, udførte sabotage mod Schalburgkorpsets hovedkvarter på Blegdamsvej, stjal benzin fra tyskernes
​depoter, drev en flugtrute fra Amager til Sverige mv.

Helle blev gravid og Ib, der var far til barnet, fik hende til Sverige i marts 1945, hvor de giftede sig.
​Efter brylluppet tog Ib tilbage til kampen i Danmark, hvor han desværre i april 1945 mistede livet i
​ildkamp med tysk politi.

Helle, Ib og ”1944”-gruppen

Pris: 179 kr.