Lille John​

I BRITISK KRIGSTJENESTE

Af Aksel Willumsen, født 1957, vicepresident for Chakoten/Dansk Militærhistorisk Selskab.

Han har livslang interesse for militærhistorie med hovedvægten lagt på Anden Verdenskrig

samt Den Kolde Krig.

I britisk krigstjeneste er beretningen om den konservative politiker Christmas Møllers søn,

Lieutenant i Grenadiers Guards, John Christmas Møller, kaldet ”Lille John” fra invasionen i Normandiet til

slagmarkerne i Tyskland april 1945.

Den 9. april 1945 blev major Anders Lassen, Victoria Cross-modtager, dræbt i kamp mod tyskerne ved Comacchio i Norditalien. Det er en historie, som mange kender.

Ukendt for mange blev en anden dansker i britisk krigstjeneste dræbt samme dag – også i kamp med tyskerne. Det var løjtnant John Christmas Møller, kaldet ”Lille John”.

”Lille John” var politikeren John Christmas Møllers eneste søn, der i en alder af 18 år meldte sig til britisk krigstjeneste. ”Lille John” s historie er kort nævnt i flere af de bøger, der er skrevet om faderen, men her i denne bog har Aksel Willumsen samlet sammen fra kilderne til hans historie.

Vi følger ”Lille John” fra barndommen, den lille families flugt til England i 1942 og til ”Lille John” s optagelse i det prestigefyldte Grenadier Guards Regiment. Efter udnævnelsen til løjtnant og intensiv træning i England blev han som delingsfører landsat på invationskysten i juni 1944, Herefter blev han kastet ud i de hårde kampe, som udspillede sig i hele Nordvesteuropa og helt frem til regimentet tog den sidste tørn ind i Tyskland. ”Lille John” s skæbne kom til at præge den lille familie for altid.

Lille John

I BRITISK KRIGSTJENESTE

Pris: 149 kr.​