​Helvede har mange navne​

Jørgen H. Barfod, født 1918, under krigen medlem af Dansk Samling og fra nov. 1943 medlem af sabotageorganisationen Holger Danske.

Fra foråret 1944 delingsfører for militærgruppe i Gentofte, på grund af stikker arresteret 5/12 1944, ført til KZ-lejren Neuengamme og udkommandoer Dessauer Ufer og Bullenhuser Damm i Hamburg, befriet af ”De Hvide Busser”. Kompagnichef i HJV 1945-51, flotillechef 1951-61, stifter af og formand for ”Sammenslutningen af danske fanger fra Frihedskampen 1940-45” 1965-72.

Museumsleder på Frihedsmuseet 1971-87.

Har Blandt andet udgivet ”Danmark under 2. verdenskrig”, ”Helvede har mange navne” 1969, ”Et centrum i periferien” 1976, ”Holocaust failed in Denmark” 1981, ”Redning fra ragnarok” 1983, ”København kampklar” 1988, ”Folkets oprør” 1991, ”Endelig” 1993.

Formålet med denne bog har været at give en skildring på grundlag af dokumentarisk materiale af forholdene for de danske, der blev sendt til Tyskland, idet hovedvægten er lagt på de tyske koncentrationslejre. Der er ikke forsøgt en dramatisk skildring af de mange begivenheder, som danskerne har været ude for, men gennem glimt fra de forskellige steder at karakterisere de forhold det nazistiske Tyskland bød sine fanger.

Der er forsøgt en kortlægning af alle de lejre og udkommandoer, hvor der har været danskere samt en opgørelse over hvor mange danskere, der har været hvert sted. Desuden er det angivet hvem, der døde i de forskellige lejre.

Foruden brug af de værker, der omtaler krigsprocesserne efter krigen med de vidneudsagn, der fremkom her, er der brugt vidneudsagn fra de danske deporterede. Allerede i efteråret 1946 udsendtes de første spørgeskemaer til de tidligere fanger. Da der imidlertid blot indkom godt 100 besvarelser, udarbejdedes et nyt skema med en række spørgsmål, hvis besvarelser kunne klares med mindre arbejde og med forholdsvis få ord. Dette skema udarbejdedes i vinteren 1947-48 og udsendtes til alle tidligere fanger samt ca. halvdelen af de politifolk, der havde været sendt sydpå.

Desuden er der indsamlet materiale hos Dansk Røde Kors, der blandt andet var i besiddelse af værdifulde oplysninger om antallet af danskere i de forskellige lejre. Det er et stort og grundigt materiale, der er behandlet i denne bog, selvom det kun har været muligt at berøre de mest karakteristiske træk fra hver af dem, der har bidraget.

Bogen er blevet et værdigt minde om de mange danskere, der ofrede deres liv for en bedre verden.

Helvede har mange navne

Pris: 200 kr.​​