SABOTØREN, Min fars historie​

Af Morten Thing (født 1945), historiker og debattør på den danske venstrefløj. Cand.phil. i dansk 1974 og dr.phil. i 1993.

Sabotøren er min far, Børge Thing, og denne bog er historien om hans liv. Han voksede op i et indremissionsk hjem i Herning og blev udlært blikkenslager. På højskoleophold i København møder den unge socialdemokrat den kommunistiske Dora, som siden blev min mor. Hun får ham overbevist om kommunismens sandhed. I 1942 går han ind i illegalt arbejde i det, som siden blev til BOPA. I 1943 måtte min mor og min søster flygte til Sverige, fordi min mor var jøde. I 1944 blev min far leder af BOPA i den periode, hvor gruppen lavede de store aktioner. Efter krigen blev han officer i hæren, men det var under den kolde krig, så det var et ret koldt job. Han døde 54 år gammel, fordi han som ung blev undersøgt med det radioaktive stof thorotrast.

Jeg fik aldrig interviewet min far om hans liv. Jeg har derfor i høj grad måttet bruge skriftlige kilder som basis for denne fortælling om hans liv. Jeg har gjort rede for kilderne i noter. En stor del af kilderne er fra manuskripter, som er i familjens eje, fortællinger, som han havde tænkt skulle blive til noveller, som bortset fra én aldrig blev trykt. Jeg støtter mig i min brug af disse litterære kilder på, hvad han har fortalt mig og mine søskende om sit liv. Jeg støtter mig endelig på en række interviews med andre. Hvor der er interviews, jeg selv har lavet, citerer jeg præcis, som der tales på båndet. Hvor det gælder udskrevne interviews fra Frihedsmuseets undersøgelse af industrisabotagen, citerer jeg fra den skrevne version.

Bogen er udgivet på Nemos Bibliotek og har ISBN nr. 978-87-990959-33.

SABOTØREN, Min fars historie

Pris: 299 kr.​