Faldne allierede flyvere

Af Anders Bjørnvad, født 1927, lic. phil., historiker, oprindelig skolelærer. Han har skrevet adskillige bøger om Danmarks besættelse med hovedvægten på de allierede flyveres skæbne i forbindelse med nedskydning over dansk luftrum. Især kan fremhæves De fandt en vej (1970) om allierede flyveres flugt, Faldne allierede flyvere 1939-1945 (fra 1978 og revideret i 1995) om begravede flyvere i dansk jord, licentiatafhandlingen Hjemmehæren (1988), der omhandler Modstandsbevægelsen i Region V, og Krigens Monumenter 1940-1945 (1999), der registrerer samtlige monumenter m.m. vedr. Danmarks besættelse. Han er dekoreret med den britiske orden MBE (Member of the Order of the British Empire).

I forbindelse med 25-året for Danmarks befrielse udsendte Frihedskampen Veteraner værket “Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-1945”, og vi finder det rigtigt, at vi i anledning af 35-års dagen for den 29. august 1943 udsendte værket om de allierede flyvere, der satte livet til over Danmark i årene 1939-1945.
Det har for Frihedskampens Veteraner været en stor glæde, at Hendes Majestæt Dronning Ingrid, der med levende interesse har fulgt arbejdet, gennem sit forord mindes de mere end 1.000 allierede flyvere, der, på grund af deres indsats for Danmark, fandt en grav i vor jord.
Når vi har valgt 35-årsdagen for den 29. august 1943, er det fordi, vi anser den dato for den måske mest betydningsfulde i Danmarks historie. Det var den dag, hvor det danske folk enigt sagde NEJ til Besættelsesmagten og dermed placerede sig iblandt de frie allierede nationer.
Mange af os, der oplevede besættelsestidens mørke og ofte lyttede til allierede flyveres færd over vort land, muligvis på vej mod bombemål i Tyskland, muligvis for at nedkaste våben og sprængstoffer til Modstandsbevægelsens mænd, følte, at maskinernes summen var som en hilsen fra de kæmpende nationer, et tegn til os om, at vi ikke var glemt.
Mange, alt for mange af disse maskiner blev skudt ned over Danmark. Denne bog fortæller om flyvernes offervilje, om deres kampe og omstændighederne ved nedskydningerne og om den hjælp, som danske mænd og kvinder ydede de nedskudte besætninger. Den fortæller om dem, der døde og blev begravet i dansk jord, og om de heldigvis mange, der blev hjulpet tilbage til Storbritannien, hvorfra de fortsatte deres livsfarlige togter med levering af håndfast hjælp til de besatte lande.

Værket er i taknemmelighed dedikeret til Royal Air Force og United States Air Force.
Udgivet på Odense Universitetsforlag.
Forord af Hendes Majestæt Dronning Ingrid, Air Chief Marshal Lewis Hodges og formand for Frihedskampens Veteraner Svenn Seehusen.

Faldne allierede flyvere 1939-1945

Pris: 150 kr.​