​Frihedsmuseets Forlag

​c/o Nationalmuseet
​Frederiksholms Kanal 12
​1220 København K

Email:

info@frihedsmuseetsforlag.dk

Bank: 1551 - 1412167

IBAN: DK2430000001412167

SWIFT-BIC: DABADKKK

Cvr-nr: 81197628

Links:

Frihedsmuseet

Frihedsmuseets Venner

Om Forlaget (The Publisher)

​Frihedsmuseets Venners Forlags Fond har til formål at drive forlagsvirksomhed med udgivelse af publikationer, tryksager og andet om Besættelsen 1940-1945 og anvende de ved denne virksomhed fremkomne midler til støtte for ”Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945” herunder Frøslevlejrens Museum og Horserødlejrens Museum.

Organisation​​

Frihedsmuseets Venners Forlags Fond ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og diverse bestyrelsesposter til varetagelse af Forlagets virksomhed.

Bestyrelsen:

Formand: Ida Seehusen
Kasserer, formueforvalter og kontorleder: Bendt Haagensen

Webmaster: Frank Iversen​

Besættelseshistorisk konsulent: Niels Gyrsting
Redaktør: Kjeld Thorsen

Ekspeditionssekretær: Erling Sieverts

Bestyrelsesmedlem: Aase Riis

Sekretær: Martin Frøland