​Frihedsmuseets Venners Forlag

​C/O Mikael Hesselberg

Fladholtevej 32, 4200 Slagelse 

​ 

Email:

info@frihedsmuseetsforlag.dk

Bank: 1551 - 1412167

IBAN: DK2430000001412167

SWIFT-BIC: DABADKKK

Cvr-nr: 81197628

Links:

Frihedsmuseet

Frihedsmuseets Venner

Om Forlaget (The Publisher)

​Frihedsmuseets Venners Forlags Fond har til formål at drive forlagsvirksomhed med udgivelse af publikationer, tryksager og andet om Besættelsen 1940-1945 og anvende de ved denne virksomhed fremkomne midler til støtte for ”Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945” herunder Frøslevlejrens Museum og Horserødlejrens Museum.

Organisation​​

Frihedsmuseets Venners Forlags Fond ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og diverse bestyrelsesposter til varetagelse af Forlagets virksomhed.

Bestyrelsen:

Formand: Mikael Hesselberg

Næstformand: Tim Ole Simonsen

Kasserer: Peter Munk

Webmaster: Frank Iversen​

Besættelseshistorisk konsulent: Niels Gyrsting

Ekspeditionssekretær: Erling Sieverts

Bestyrelsesmedlemmer: Jens Mørk og Henrik Laugaard Jensen.