Faneflugt

Over 20.000 desertører og militærnægtere betalte den ultimative pris for ikke at ville tjene Hitlers værnemagt. De blev dømt ofte uden rettergang, og henrettet af nazisternes brutale krigsdommere og bødler. Tusinde andre døde i fangelejre eller straffebataljoner.


Af Lars G. Petersson, født 1951 i Kalmar, Sverige, bosat i Storbritannien.
Gennem 20 år har Lars Petersson arbejdet ved forskellige psykiatriske og sociale institutioner
i København, Malmö, London og Edinburgh. I tiden for krigen mellem Iran og Irak var han ansat ved Københavns Fængsler, hvor han mødte adskillige deserterede soldater fra denne konflikt. Lars har desuden været ansat ved Rigshospitalets Militærpsykiatriske Klinik med speciale i psykiske følgevirkninger af militærtjeneste.


For dem, der undslap døden, blev livet aldrig det samme igen – hånet og foragtet, som de blev af deres landsmænd. Den dag i dag lever de som pariaer, brændemærket af et samfund, der erklærer at hade det regime, de var aktive modstandere af. Mange af krigsdommerne, som forfulgte dem og idømte dem utrolige strenge straffe, trivedes i efterkrigens Tyskland og senere, hvor de har nydt godt af æresudnævnelser og anerkendelse. Noget, der blev nægtet deres ulykkelige ofre.

Faneflugt er den uhyrlige historie om de modige mænd – tre i særdeleshed – som nægtede at kæmpe for det tredje Rige. Men det er også historien – om end endnu mere uhyrlig – om et internationalt samfund, der har vendt ryggen til deres krav om anerkendelse.

Pris: 149,-