Illegale transporter over Øresund​

Beretninger fra Modstandskampen, 1. del

På Snekkersten Kro mødtes fiskere og modstandsfolk i efteråret 1943 hos værtsparret Ellen og Henry Thomsen. Alle var dybt involveret i arbejdet med at redde jøder til Skåne, og kroen var centrum for hele egnens net af illegale sundruter. I folkemunde blev kroen omdøbt til ”Færgekroen”.

Af Chr. Algreen-Petersen, født 1923. Efter studentereksamen tog han adgangseksamen til Hærens Officersskole og blev herefter indkaldt til 20. bataljons 3. kompagni hjemmehørende i Viborg. På

tysk forlangende var regimentet blevet forflyttet til Nyborg, hvor kompagniet var indkvarteret på

byens vandrerhjem.

Det bliver optakten til Chr. Algreen-Petersens engagement i modstandskampen, der varede til Befrielsen.

Som 19-årig bliver Chr. Algreen-Petersen hjemsendt fra den danske hær ved dennes opløsning i dagene omkring den 29. august 1943. I sin beretning beskriver han tyskernes brutale overfald og den efterfølgende ildkamp, der gik forud for interneringen af de danske soldater. Helle Algreen-Petersens familie var på dette tidspunkt allerede engageret i illegalt arbejde i forbindelse med flygtningetransporterne, og hjemmet i Valby måtte midlertidigt opløses, efterhånden som Gestapo ved gentagne razziaer får færten af familiens aktiviteter. Den unge Christian bliver optaget i Robert Jensens – Toms – gruppe og oplever dramatiske episoder i forbindelse med overførsel af jødiske flygtninge og modstandsfolk til Sverige fra forskellige steder på Stevns og i Nordsjælland.

Illegale transporter på Øresund

Pris: 149 kr.​​