Våbennedkastninger

Dette er en beretning om lokale modstandsgruppers våbenmodtagelse og andre aktiviteter i Vendsyssel under Besættelsen 1940-45.

Af Axel Engberg Pallesen, født 1927, pensioneret, praktiserende læge og mangeårig lektor ved

Institut for Almen Medicin ved Københavns Universitet.

Det samlede antal modtagepladser i Danmark blev af Modstandsbevægelsen foreslået til godt 400 og godkendt af de allierede. Ikke alle pladser nåede at komme i brug. Det var selvsagt vanskeligt at foretage nedkastninger over Fyn og Sjælland, hvilket afspejler sig i antallet af udpegede pladser. I Jylland drejede det sig om 280, hvoraf 200 kom i brug, på Fyn var der 30, hvoraf 25 kom i brug, og på Sjælland var der udpeget 80, men kun 57 kom i brug.

Denne bog er et forsøg på at skildre Distrikt 2 i Vendsyssel på gruppeniveau ved hjælp af tilgængeligt arkivmateriale om, hvordan den enkelte gruppe omkring de otte nedkastningspladser i distriktet løste deres opgaver, og hvordan de i øvrigt fungerede som modtagegrupper.

Våbennedkastninger

Pris: 149 kr.​