Nordens Frihed

Illegale blade og bøger under Besættelsen

Af Peter Martin Wichmann Ryefelt, født 1893, premierløjtnant og lærer ved Hærens Gymnastikskole, hvor han startede sin fægtekarriere. Vandt DM på kårde i 1924 og deltog

samme år ved OL i Stockholm, hvor han var det danske OL-holds fanebærer.

P. M. Wichmann Ryefelt deltog som kaptajn i vinterkrigen i Finland mod Sovjetunionen

i 1939 og var netop vendt hjem, da Danmark blev besat den 9. april 1940. I december 1941

oprettede han på opfordring Nordisk Institut som både illegal og legal oplysningscentral.

Instituttet indsamlede alt nordisk stof lige fra økonomi, politik og krigshandlinger til

udtalelser af kendte personer. Igennem Nordisk Institut øjnede han chancen for herigennem

at starte en illegal indsamlingscentral, som kunne få betydning for Modstandskampen.

På et tidspunkt i 1943, hvor Wichmann Ryefelt er skoleleder på Rahbekskolen på

Frederiksberg, gør en far til en af skolens elever ham opmærksom på, at Gestapo

interesserer sig for ham. Sammen med nogle af elevernes fædre opretter han kort efter modstandsgrupper på Frederiksberg – Tuborg Havnegrupperne.

I maj 1944 blev han arresteret på Nordisk Institut og tages med til forhør på Shellhuset.

Herefter overføres han til Horserødlejren og sættes i arresten. Om morgenen den 11. august

1944 bliver han overført sammen med hundreder af andre fanger til Frøslevlejren, hvor han

sidder krigen ud.

Afslutningsparaden den 5. maj 1945 på pladsen foran vagttårnet i Frøslevlejren med

hejsning af Dannebrog blev et gribende øjeblik. Samme aften kom Wichmann Ryefelt med

toget til København – hjem til friheden og freden.

Nordens Frihed

Pris: 149 kr.​