Flygtet, fanget og fængslet

En dansk officers skæbne efter 29. august 1943​

Af Kjeld Feilberg, født 1914, pens. major, udgik fra Hærens Officersskole i 1939 og
blev premierløjtnant ved 4. Regiment. Deltog under oberst Helge Bennike i overførslen
af en dansk styrke til Sverige den 9. april 1940 efter forinden at have deltaget i et væbnet
mytteri mod sin nazistiske kompagnichef på Kronborg.
Kjeld Feilberg, premierløjtnant i 1940, beretter om sit ophold i Sverige og forsøget på
at komme tilbage til Danmark for at tage del i modstandskampen. Han beskriver sin
tilfangetagelse på Øresund og senere fængsling i Horserødlejren, om opholdet i et tysk
fængsel i Bützow og til sidst om opholdet i Frøslevlejren.
Bogen giver en detaljeret beskrivelse af en dansk officers skæbne efter den 29. august
1943, da både hær og flåde blev opløst af tyskerne. I modsætning til mange modstandsfolk
og politifolk forsøgte enkelte officerer at påberåbe sig Genévekonventionens bestemmelse
for krigsfanger og derigennem slippe nådigere gennem afhøring, tortur og fængsling.
Mange endte alligevel i KZ-lejre eller fængsler. Nogle af dem var heldige og kom i
krigens sidste måneder tilbage til Danmark og blev interneret i Frøslevlejren, hvor de
trods alt fik en bedre skæbne end den, der blev de mange, som aldrig vendte hjem efter
Befrielsen, til del.​

Flygtet, fanget og fængslet


Pris: 149 kr.​