Nybodergruppen

Af Gunnar Krogsbøll, født i Nyboder 1925, begyndte i 1932 som elev i Nyboder Skole og blev i 1941 trædrejerlærling i H.P. Mikkelsens Trædrejeri. I foråret 1943 blev Gunnar Krogsbøll medlem af KU og senere på året optaget i modstandsgruppen ”Lindeallé-aftalen”. Senere samme år blev han sammen med de øvrige i Nybodergruppen optaget som medlem af Modstandsbevægelsen i Rødovre Kompagni, 4. deling. I 1945-46 aftjente Gunnar Krogsbøll sin værnepligt som marinesoldat i Arresølejren. Han bestod svendeprøven i 1946 og blev senere værkfører hos H.P. Mikkelsen, hvor han var udlært. Gunnar nyder sin pensionisttilværelse sammen med sin kone Lise i Herlev.

Gunnar Krogsbølls fortælling om Besættelsen og »Nybodergruppen« er et typisk eksempel på, hvordan en ung mand og hans familie oplevede Besættelsen, og hvordan den illegale hær blev styret oppefra og opbygget nedefra. Både Gunnar Krogsbøll, hans far, hans fætter Poul og hans bror Victor blev tilknyttet militærgrupperne.

»Nybodergruppen« bestod primært af mandskab fra Nyboder-området. Ved Befrielsen den 5. maj 1945 hørte gruppen organisationsmæssigt til i Rødovre (Afsnit VI i København). Dette skyldtes en tilfældighed, der beroede på, hvem der kendte hvem. Bogen beskriver det miljø, hvorfra modstandsfolkene i militærgrupperne typisk kom fra. Den beskriver, hvordan lederne i Modstandsbevægelsen fandt nye modstandsfolk, og andre fandt Modstandsbevægelsen. Endvidere beskriver den, hvilke opgaver militærgrupperne typisk løste under Besættelsen og i ugerne efter.

Læseren af denne bog vil kunne se, at Nybodergruppen heller ikke alene var en ventegruppe. Bogen kaster samtidig lys over, hvordan militærgrupperne blev dannet, hvad de beskæftigede sig med, og hvad det var for mennesker, der deltog i den store militærorganisation.rdan militærgrupperne blev dannet, hvad de beskæftigede

sig med, og hvad det var for mennesker, der deltog i den store militærorganisation.

Lektørudtalelse om årsskrift 2011:

Lektørudtalelse af Poul Flou Pedersen, Dansk Bibliotek Central:

Den tidligere modstandsmand, Gunnar Krogsbøll, der er født i 1925, fortæller stille og roligt om sine oplevelser under Besættelsen, hvor han var en helt ung mand. Krogsbølls vej til Modstandsbevægelsen gik via hans medlemskab af Konservativ Ungdom. Gruppen, Krogsbøll deltog i, gik under navnet Lindeallégruppen eller Nybodergruppen, da mange af gruppemedlemmerne boede her. Organisatorisk i Modstandsbevægelsen blev denne militærgruppe dog underlagt det såkaldte Rødovrekompagni. Gruppen fik ikke så mange, store og spektakulære opgaver, men den deltog blandt andet i angrebet på en støjsender i Husum.

Efter Befrielsen fik gruppen en række vagtopgaver, for eksempel skulle der holdes vagt ved Hendrikholms Skole, hvor en række fanger var blevet anbragt og skulle i forhør om deres gerninger under Besættelsen.

Gunnar Krogsbølls erindringer er også rig på gode beskrivelser af dagliglivet, hvor mangelsituationen appellerede til stor idérigdom for at finde erstatningsprodukter.

Samlet konklusion

Gunnar Krogsbølls lavmælte og velfortalte erindringer appellerer til alle, der gerne vil læse om tiden under Besættelsen.

Nybodergruppen

Pris: 149 kr.​