Holger Danske Afd. ”Eigil”​

Afdeling ”Eigil”s sabotager og

stikkerlikvideringer under Besættelsen

Af Povl Falk-Jensen, født 1920. Povl blev spejder og senere medlem af

Konservativ Ungdom, senere i 1939 blev han soldat og endte i artilleriet

som kornet. Kom via KU ind i illegalt bladarbejde i ”Hjemmefronten”,

men efter 29. august 1943 søgte han sammen med nogle kammerater ind

i sabotagearbejde, og de kom ind i sabotageorganisationen ”Holger Danske”.

I august 1944 blev han chef for afdeling ”John”, der senere skiftede navn

til afdeling ”Eigil” efter hans illegale dæknavn. Afdeling ”Eigil” forsatte

frem til Befrielsen med sabotagehandlinger og likvideringer.

Povl Falk-Jensens beretning har i flere år ligget utilgængelig i Frihedsmuseets

arkiver. Nu har Povl givet Frihedsmuseets Venner lov til at offentliggøre sin

helt personlig oplevelse af, hvordan den illegale tilværelse var i en sabotage-

og likvideringsafdeling.

Det er blevet til denne bog på 368 sider med spændende, aktuelle illustrationer.

Her er nøje beskrivelser af forberedelser og udførelser af forskellige sabotageaktioner

og stikkerlikvideringer.

Afdeling ”Eigil” udførte flere likvideringer og likvideringsforsøg af Hipo-folk

og stikkere, og læseren kommer meget tæt på en sabotørs hverdag og hans tanker

i den forbindelse.

Holger Danske

Pris: 179 kr.

Se anmeldelse:

http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=51731​