Kaj Birksted

​Dansk jagerpilot i allieret tjeneste

Af Peter Hove, IT-chef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune.

Mindeskriftet er udgivet af Kaj Birksted Komiteen med velvillig støtte fra VELUX FONDEN i anledning af afsløringen af busten foran Frihedsmuseet i Churchillparken den 5. maj 2010 af Wing Commander Flying, Kaj Birksted DSO, OBE, DFC, Krigskors med Sværd og Stjerne.

Kaj Birksted var Danmarks meste berømte jagerpilot under Anden Verdenskrig. Efter at være flygtet fra landet få dage efter 9. april, sluttede han sig til de norske flyvestyrker i Canada og overførtes til England, hvor han i løbet af to år nedskød 10 tyske fly og avancerede til oberstløjtnant.

Under den sidste del af krigen tjenstgjorde han i de højere stabe og deltog bl.a. i planlægningen af luftoperationerne i forbindelse med landgangen i Normandiet.

Oberst Birksted blev højt dekoreret fra såvel britisk som norsk side for sin indsats.

Kaj Birksted

Pris: 175 kr.